[GTranslate]

የፀሐይ ባንክ የማኅበራዊ ሚዲያ አማራጮችን ይጠቀሙ!

ለሁሉየሆነው ፀሐይ ባንክን በስድስት የማኅበራዊ ሚዲያ አማራጮች ማግኘት ይችላሉ፡፡

በቴሌግራም፣ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም፣ ሊንክድኢን እንዲሁም በዩቲዩብ ፀሐይ ባንክ አለ፡፡

የፀሐይ ባንክን ይፋዊ ድረገጽ እንዲሁም የማኅበራዊ ሚዲያ አማራጮች ሲከተሉ የተለያዩ ጠቃሚ መረጃዎችን ያገኛሉ፡፡

ክፍት የሥራ መደብ ማስታወቂያዎች፣

ጨረታዎች፣

ዕለታዊ የውጭ ምንዛሪ ተመን፣

የፀሐይ ባንክ አገልግሎቶች፣

የፀሐይ ባንክ የቁጠባ እና የብድር አማራጮች እና ሌሎች መረጃዎችም ያገኛሉ፡፡

ፀሐይ ባንክ

ለሁሉ!

 

የፀሐይ ባንክ ቤተሰብ ይሁኑ፡

Telegram: https://t.me/tsehaybanksc

Facebook: https://www.facebook.com/tsehaybanksc

Instagram: https://www.instagram.com/tsehay_bank/

Twitter: https://twitter.com/tsehaybank

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tsehaybank/

YouTube: https://youtube.com/@tsehaybank

Website: https://tsehaybank.com.et/