[GTranslate]

ከውጭ አገራት የሚላክልዎትን ገንዘብ በፀሐይ ባንክ ይቀበሉ!

 

የሁሉየሆነው ፀሐይ ባንክ፤ ከውጭ አገራት የሚላክልዎትን ገንዘብ በታማኝነት እና በፍጥነት ያደርስዎታል፡፡

ከወዳጅ ዘመድዎ በውጭ አገር ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች በኩል የሚላክልዎትን ገንዘብ በሚቀርብዎት የፀሐይ ባንክ ቅርንጫፍ መቀበል ይችላሉ። መልካም እና ፈጣን መስተንግዶ ይጠብቅዎታል፡፡

የፀሐይ ባንክ ስዊፍት ኮድ ቢያስፈልግዎ: TSCPETAA

ፀሐይ ባንክ

ለሁሉ!

 

የፀሐይ ባንክ ቤተሰብ ይሁኑ፡

 

Telegram: https://t.me/tsehaybanksc

Facebook: https://www.facebook.com/tsehaybanksc

Instagram: https://www.instagram.com/tsehay_bank/

Twitter: https://twitter.com/tsehaybank

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tsehaybank/

YouTube: https://youtube.com/@tsehaybank

Website: https://tsehaybank.com.et/