[GTranslate]

በፀሐይ ባንክ ይቆጥቡ! ይበደሩ!

ወደሚቀርብዎ የፀሐይ ባንክ ቅርንጫፍ በመሄድ የቁጠባ ሒሳብ ይክፈቱ፤ ጠቀም ያለ ወለድ የሚያስገኙ የቁጠባ

 አማራጮች ያገኛሉ፡፡

በፀሐይ ባንክ ሲቆጥቡ፤ በቆጠቡት የገንዘብ መጠን የሚሰላ ብድር ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡

በፀሐይ ባንክ ቆጥበው በሚያገኙት ብድር ህይወትዎን ይቀይሩ!

ፀሐይ ባንክ

 ለሁሉ!

 

የፀሐይ ባንክ ቤተሰብ ይሁኑ፡

Telegram: https://t.me/tsehaybanksc

Facebook: https://www.facebook.com/tsehaybanksc

Instagram: https://www.instagram.com/tsehay_bank/

Twitter: https://twitter.com/tsehaybank

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tsehaybank/

YouTube: https://youtube.com/@tsehaybank

Website: https://tsehaybank.com.et/